Menu

Część dotycząca informacji o cenach, rabatach oraz informacji zastrzeżonej dla autoryzowanych serwisów posiadających aktualne uprawnienia wymaga zalogowania.

Współpraca serwisowa

W związku z przejęciem serwisu importera kas fiskalnych Apollo Electronics od dnia 02.04.09 przez firmę Apollo KF nawiązanie nowej lub przedłużenie dotychczasowej współpracy będzie wymagało podpisania umowy serwisowej z firmą ApolloKF. Umowę należy podpisać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i wysłać na adres ApolloKF.

W  przypadku firm przedłużających współpracę, podpisaną umowę należy przesłać najpóźniej przed upływem terminu ważności uprawnień wydanych przez Apollo Electronics Sp z o.o.

Firmy rozpoczynające wspólpracę powinny do podpisanej umowy dolączyć zamówienie na uprawnienia podając imiona  i nazwiska serwisantów oraz kopię dokumentów KRS lub WPIS, NIP, REGON
Po otrzymaniu zamówienia podpisana umowa, uprawnienia i faktura VAT zostaną wyslane po wcześniejszym ustaleniu formy płatności.

Czesc wymagająca zalogowania przeznaczona jest dla autoryzowanych serwisów posiadających aktualne uprawnienia serwisowe.

  
hay cialis generico generische viagra cialis dosis maxima genuine viagra uk suppliers kamagra glasgow uk buy brand viagra australia lamisil spray kaufen xenical orlistat kopen clindamycin kaufen ohne rezept where can i buy genuine viagra in the uk kamagra oral jelly in london viagra sale uk pyridium onde comprar forum viagra uk kamagra in uk online achat ketoconazole