Powrót

Aktualności

Ważne zmiany od 01.01.2022

Od 1 stycznia 2022 roku wszyscy przedsiębiorcy ewidencjonujący sprzedaż na urządzeniach fiskalnych będą musieli umożliwić klientom płatności bezgotówkowe.  

Wbrew krążącym opiniom nie musi to być terminal płatniczy. W dużym skrócie: płatnośc bezgotówkowa to także przelew, czek, czy płatnośc mobilna. 

Obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców współpracy kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi, który miał wejść od 1 lica 2022 zostanie odroczony do 1 stycznia 2025 r.   

Za brak integracji kasy ONLINE z terminalem płatniczym naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości 5.000 zł. Odroczenie powoduje że do końca 2024 r. nie będzie stosowana kara administracyjna wobec firm, które nie zapewnią tego rodzaju integracji.

Wszystkie kasy online dopuszczone do obrotu zgodnie z warunkami technicznymi jakie mają spełniać kasy rejestrujące mają możliwość współpracy z terminalem płatniczym po protokole ECR-EFT. Niestety nie każdy terminal płatniczy ma protokół ECR-EFT lub odpowiedni interfejs do połączenia z kasą ONLINE. W takiej sutuacji producent terminali będzie musiał go wymienić na taki który spełnia te warunki. 

 

Od 01.05.2019 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

1. Każdy obsługujący kasę musi podpisać oświadczenie załącznik nr 1 rozporządzenia. 

Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu
kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji

2. Zwrot 90% wartości kasy netto jednak nie wiecej niż 700 zł dotyczy wyłącznie kas online dla rozpoczynających ewidencjonowanie lub zobowiązanych ustawą do ich wymiany.  Nie jest już wymagane wcześniejsze zgłaszanie kas do urzędu skarbowego.  Zwrot przysługuje na zkupione kasy w ciągu 6 miesięcy od daty rozpoczęcia ewidencjonowania. 

5. Do dnia 15 następnego miesiąca serwis musi zgłaszać do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego wykonane przeglądy okresowe w kasach z poprzedniego miesiąca. 

 

 

Partnerzy

Kasy fiskalne Aclas Kasy fiskalne Datecs Urządzenia fiskalne POSNET Emar Urządzenia fiskale Torell