Powrót

Informacje dla serwisów

Aby mieć dostęp do części zasobów tej strony musisz być zalogowany

Zaloguj się

EWIDENCJA SERWISOWANYCH
KAS APOLLO ELECTRONICS

(tylko dla zalogowanych)

WSPÓŁPRACA SERWISOWA

FORMULARZE

INSTRUKCJE SERWISOWE

(tylko dla zalogowanych)

W związku z rozpoczęciem stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach:

  1. administratorem danych osobowych jest Apollo KF Piotr Truszkiewicz z siedzibą w Piascznie, ul. Geodetów 92, 05-500 Piaseczno;
  2. dane osobowe przetwarzane są w celu
    • wykonywania umów łączących Państwa z Apollo KF (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    • wykonywania przez Apollo KF obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ewidencjonowania użytkowników i serwisantów kas rejestrujących, a także wykonywanych napraw tych kas (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c).
  3. przysługuje Państwu prawo uzyskania wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  4. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania łączących Państwa i Apollo KF umów oraz do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  6. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów

Partnerzy

Kasy fiskalne Aclas Kasy fiskalne Datecs Urządzenia fiskalne POSNET Emar Urządzenia fiskale Torell