Powrót

Uprawnienia do serwisowania kas fiskalnych

W celu przedłużenia uprawnień do serwisowania kas fisklanych Apollo Electronics należy:

  • uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem przedłużane są wyłącznie na firmy mające podpisaną umowę serwisową
  • uprawnienia przedłużane są wyłącznie na kasy będące w obsłudze serwisowej i zarejestrowane na naszej stronie internetowej zgodnie z podpisaną umową serwisową. 
  • koszt przedłużenia uprawnień uzależniony jest od terminu ważności ostatnio wydanych uprawnień, wyliczany na podstawie otrzymanego kwestionariusza

 

 

Partnerzy

Kasy fiskalne Aclas Kasy fiskalne Datecs Urządzenia fiskalne POSNET Emar Urządzenia fiskale Torell