INNOVA PROFIT EJ (kopia elektroniczna)

Producent: INNOVA

Link do strony producenta

Cena

2290 zł netto

(2816.7 brutto)

Więcej informacji

WIĘCEJ INFORMACJI

Wymiary (bez wyświetlacza) Wysokość 160 mm
Szerokość 194 mm
Głębokość 229 mm
Kategoria klimatyczna IEC 721 klasa 3K3
Zakres temperatur pracy +5 – +40 °C
Waga ok. 2 kg
Zasilanie Zewnętrzny zasilacz  stabilizowany:
Napięcie zasilania (sieć) 230 V ~
Częstotliwość (sieć) 50 Hz
Napięcie wyjściowe 9 V –
Moc przyłączeniowa 54 W
Wewnętrzny akumulator 6V 3,4Ah
Mechanizm drukujący Technologia drukowania termiczna
Ilość kolumn 40
Szybkość drukowania 15 linii/s
Interfejsy komunikacyjne Typ: RS 232C lub USB (RJ 45)
Wielkość bufora: 2048 znaków (RS232)
3546  znaków (USB)
Kontrola przepływu:
programowa XON, XOFF (RS232 i USB)
sprzętowa (RTS – RS232)
Dodatkowe interfejsy Szuflada na pieniądze (RJ 12)
Napięcie zasilania szuflady 6V, 12V lub 24V
Stawki VAT Siedem programowalnych A-G
Wyświetlacze Klienta numeryczny 1×8 cyfr (LED)
Obsługi alfanumeryczny 2×20 znaków (LCD)
Materiały eksploatacyjne podzespołów drukujących (oryginał) rodzaj papieru termiczny
Max średnica rolki: (zewnętrzna) 75 mm
szerokość rolki 58 +0/-1 mm
gramatura 55 ±4 g/m2
użytkowa długość papieru ok. 80 m
Ilość pozycji na paragonie Dowolna (tryb ON-LINE),
max 48 (tryb OFF-LINE).
Rabaty (narzuty) Procentowe i kwotowe do pozycji. Procentowe i kwotowe do transakcji.
Formy płatności Gotówka, karta płatnicza, bon, czek, inna …
NIP klienta w treści paragonu fiskalnego (opcja)
Dodatkowe informacje w stopce paragonu 35  możliwości  (nr systemowy, nr transakcji, punkty, suma punktów, …)
Max kwota transakcji   999 999,99
Max TOTALIZER 2684354,55
Raporty fiskalne Dobowy, okresowy (wg dat, numerów raportów dobowych), miesięczny i rozliczeniowy.
Raport okresowy w formie podsumowania (wydruk niefiskalny).
Możliwość odczytu z pamięci fiskalnej  raportu dobowego o podanym numerze i raportu okresowego z zadanego okresu (interfejs komunikacyjny).
Możliwość ‘zdalnego’ wywołania raportu dobowego (interfejs komunikacyjny) bez konieczności jego zatwierdzenia przez użytkownika.
Funkcja przypomnienia o nie wykonanym raporcie miesięcznym  (opcja)
Formatki niefiskalne Kilkadziesiąt formatek  zdefiniowanych w oprogramowaniu drukarki z możliwością wyboru wybranych pozycji i linii rozdzielających pozycje (opcja).
  Obsługa opakowań zwrotnych.
Pojemność pamięci fiskalnej 2035 rekordów
(co najmniej 5 lat pracy urządzenia).
Max ilość zmian stawek PTU 30
Standard  polskich znaków MAZOVIA
Numer systemowy Drukowany w stopce paragonu oraz w stopce formatek niefiskalnych jako tekst lub  kod kreskowy (EAN-13).
Przegląd okresowy Specjalna funkcja dostępna dla serwisu po uaktywnieniu której drukarka przypominania o konieczności wykonania przeglądu (opcja).
Baza towarowa (PLU)
(tworzona automatycznie podczas rejestracji transakcji)
Pojemność: 120 000 PLU
Możliwość wydruku całej bazy i/lub tylko towarów zablokowanych (interfejs, wydruk).
Max długość nazwy towaru: 40
Znaki kontrolowane: litery, cyfry, polskie znaki diakrytyczne oraz  .  ,  /
Blokada towaru przy próbie jego sprzedaży w stawce PTU wyższej, jeżeli w przeszłości  ją zmieniono (stawkę) na niższą wartościowo.
Kopia elektroniczna Nazwa: INNEJ/1
Producent: INNOVA S.A.
Pojemność: 1 GB
(ok. 100 milionów linii wydruku. Pojemność wystarczająca na cały okres eksploatacji urządzenia tj. ok. 2 tys.  raportów dobowych  w warunkach ekstremalnie dużej ilości paragonów drukowanych dziennie).
Interfejs komunikacyjny: USB 2.0/FS
Organizacja zapisów: sekwencyjny zapis rekordów o nazwie ZxxxABCnnnnnnnnnn
(xxxx – nr zapisu;
ABCnnnnnnnnnn – numer unikatowy pamięci fiskalnej
Przeznaczenie: przechowywanie wszystkich kopii dokumentów drukowanych z pomocą drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ.
Gwarantowany czas przechowywania danych: 10 lat
Odczyt i/lub wydruk danych:
z poziomu MENU drukarki (kopie dokumentów);
z pomocą programu INNPF (kopie dokumentów, raporty, kopie paragonów zawierających towar o podanej nazwie, …)
Moduł zabezpieczony jest przed nieuprawionym dostępem (wyjęciem z urządzenia).
Pojemność pamięci podręcznej: ok. 750 paragonów 20 pozycyjnych (35 tys. wierszy)
Inne Specjalna procedura ‘usypiania’ drukarki (ograniczenie poboru mocy z wewnętrznego akumulatora) w przypadku zaniku zasilania sieciowego lub odłączenia zewnętrznego zasilacza drukarki. „Uśpienie” następuje po 20 minutach bezczynności drukarki.
„Obudzenie” następuje po odebraniu przez drukarkę dowolnego znaku lub rozkazu  (interfejs komunikacyjny RS232 lub USB), po naciśnięciu dowolnego klawisza lub po podłączeniu zewnętrznego zasilania.  Odebrany rozkaz (sekwencja) zostanie przez drukarkę zinterpretowany i wykonany tak jak w standardowym trybie pracy.
Sygnalizacja błędów transmisji  poprzez interfejs komunikacyjny i/lub na wyświetlaczu operatora (sposób wizualizacji ustawiany programowo).
Sygnalizacja stanów pracy urządzenia (brak papieru, zanik zasilania, błąd transmisji, …) na wyświetlaczu operatora, na konsoli drukarki (lampki LED) i przez  interfejs komunikacyjny.
Automatyczne anulowanie paragonu po upływie 20 minut od jego rozpoczęcia (przepisy!).
Specjalny rozkaz (sekwencja) do otwierania szuflady.
Oszczędny tryb wydruku (zmniejszona przerwa między wydrukami).
Obsługa wielowalutowości (opcjonalne, dodatkowe informacje drukowane w stopce paragonu).
Możliwość wielokrotnej zmiany głównej waluty ewidencyjnej na inną.