Powrót

Odczyt pamięci fiskalnej - wyrejestrowanie kasy w urzędzie skarbowym, nowa matryca stawek VAT

Odczyt pamięci fiskalnej - wyrejestrowanie kasy w urzędzie skarbowym

Nasza firma jako serwis główny kas Apollo Electronics Sp z o.o.  wykonuje odczyty pamięci fiskalnej w celu wyrejestrowania kasy w urzędzie skarbowym.

Wymóg rozliczenia kasy przez podatnika w urzędzie skarbowym zapisany jest w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

W przypadku braku możliwosci odczytu pamięci fiskalnej przez lokalny serwis należy kasę przesłać do naszego sewisu z wypełnionym zleceniem odczytu pamięci fiskalnej i książką serwisową. Po dokonanym odczycie spisany jest protokół odczytu zgodnie z wzorem załącznika rozporządzenia po czym oryginał protokołu zostaje wysłany do własciwego urzędu skarbowego. Kopia protokołu razem z dokumentami i kasą po odczycie zostaje odesłana do zleceniodawcy.

Podatnik od otrzymania kopii protokołu ma 5 dni na złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy

Urząd skarbowy wyrejestrowuje kasę z ewidencji na podstawie otrzymanego protokołu oraz wniosku podatnika o jej wyrejestrowanie.

Zleceniodawcą odczytu może być zrówno podmiot prowadzący serwis jak i użytkownik.

Koszt odczytu uzależniony jest od zawartosci pamięci fiskalnej i wynosi od 180-280 zł netto plus koszty przesyłki.

Wykonanie obowiązkowego przeglądu okresowego kasy 

Przegląd okresowy zapisany jako obowiązkowy w rozporządzeniu zobowiązuje użytkownika kasy do jego wykonania co najmniej raz na 2 lata tj. nie później niż przed upływem 2 lat od daty fiskalizacji lub od ostatniego przeglądu. 

Zgodnie z projektem nowego rozporządzenia użtkownik, który nie wykona przeglądu w terminie będzie z urzędu ukarany mandatem. Na serwisie z kolei ma spoczywać niewidzięczna rola - obowiązek informowania urzędów skarbowych o podatnikach, którzy takiego przglądu nie wykonali w terminie. Wykonanie przeglądu kasy to obowiązek użytkonika kasy nie serwisu. Serwis tylko wykonuje zlecenie. 

 Nowa matryca stawek VAT

Tylko do 30 lipca kasy mogą pracować w/g starej matrycy stawek VAT.  Po tej dacie obowiązuje nowa matryca A-23%, B-08%, C-5%, D-0% E-zwolniona. Starsze kasy, które obowiązują przepisy przejściowe rozporządzenia mogą nie mieć możliwości przyporządkowania stawki zwolnionej jako stawki E ponieważ w/g ówczesnych warunków technicznych nie była ona programowalna. Dlatego wobec takich kas obowiązuje par.57, czyli zmianie podlegają tylko te stawki które się da zmienić.

§ 57. Podatnicy użytkujący kasy, o których mowa w § 56 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 332), nieposiadające możliwości technicznych spełnienia wymagań określonych w rozdziale 2 stosują te przepisy odpowiednio.

 

 

Partnerzy

Kasy fiskalne Aclas Kasy fiskalne Datecs Urządzenia fiskalne POSNET Emar Urządzenia fiskale Torell