Powrót

Wyrejestrowanie kasy w urzędzie skarbowym (odczyt pamięci fiskalnej). Przegląd okresowy

Odczyt pamięci fiskalnej - wyrejestrowanie kasy w urzędzie skarbowym

Nasza firma jako serwis główny kas Apollo Electronics Sp z o.o.  wykonuje odczyty pamięci fiskalnej w celu wyrejestrowania kasy w urzędzie skarbowym.

Wymóg rozliczenia kasy przez podatnika w urzędzie skarbowym zapisany jest w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

W przypadku braku możliwosci odczytu pamięci fiskalnej przez lokalny serwis należy kasę przesłać do naszego sewisu na adres 05-500 Piaseczno ul. Młynarska 23/59 z wypełnionym zleceniem odczytu pamięci fiskalnej i książką serwisową. Po dokonanym odczycie spisany jest protokół odczytu zgodnie z wzorem załącznika rozporządzenia po czym oryginał protokołu zostaje wysłany do własciwego urzędu skarbowego. Kopia protokołu razem z dokumentami i kasą po odczycie zostaje odesłana do zleceniodawcy.

Podatnik od otrzymania kopii protokołu ma 5 dni na złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy

Urząd skarbowy wyrejestrowuje kasę z ewidencji na podstawie otrzymanego protokołu oraz wniosku podatnika o jej wyrejestrowanie.

Zleceniodawcą odczytu może być zrówno podmiot prowadzący serwis jak i użytkownik.

Koszt odczytu uzależniony jest od zawartosci pamięci fiskalnej i wynosi od 199-299 zł netto plus koszty przesyłki.

 

 

 

Wykonanie obowiązkowego przeglądu okresowego kasy 

Przegląd okresowy zapisany jako obowiązkowy w rozporządzeniu zobowiązuje użytkownika kasy do jego wykonania co najmniej raz na 2 lata tj. nie później niż przed upływem 2 lat od daty fiskalizacji lub od ostatniego przeglądu. Wyjątkiem jest sytuacja gdy podatnik odwiesza wcześniej zawieszoną działalność, wtedy ma obowiązek wykonać przegląd bez względu na termin kiedy wykonywał ostatni przegląd.

Zgodnie z projektem nowego rozporządzenia użtkownik, który nie wykona przeglądu w terminie będzie z urzędu ukarany mandatem 300 zł.   Wykonanie przeglądu kasy to obowiązek użytkonika kasy nie serwisu. Serwis tylko wykonuje zlecenie. Brak przypomnienia przez kasę lub serwis nie zwalnia podatnika od pilnownia tego obowiązku. 

 

§ 57. Podatnicy użytkujący kasy, o których mowa w § 56 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 332), nieposiadające możliwości technicznych spełnienia wymagań określonych w rozdziale 2 stosują te przepisy odpowiednio.

 

 

Partnerzy

Kasy fiskalne Aclas Kasy fiskalne Datecs Urządzenia fiskalne POSNET Emar Urządzenia fiskale Torell