Powrót

Terminale płatnicze- Polska Bezgotówkowa

W zakresie terminali płatniczych współpracujemy z firmami  przodującymi w tej branży na rynku polskim. 

Przedsiębiorca rozpoczynający korzystanie z terminala może uczestniczyć w programie POLSKA BEZGOTÓWKOWA. Nie ponosi on wtedy kosztów związanych z posiadaniem terminala jak również kosztów związanych z realizacją transakcji  o ile nie przekroczy 100 tyś. obrotu rocznie na jeden terminal w skali 12 miesięcy. Warunki uczestnictwa w programie znajduję się na www.polskabezgotówkowa.pl

Po wstępnych ustaleniach z użytkownikiem zlecamy instalację wybranego przez podatnika terminala.  Właściwy terminal dobierany jest do potrzeb i warunków użytkownika. 

Instalacja terminala oczywiście jest możliwa niezależnie od zakupu kasy. Może on być zintegrowany z kasą lub działąć niezależnie.

Wystarczy wypełnić poniższe dane co będzie jedoznaczne ze zgodą na kontak z Państwem w tej sprawie . 

 

Partnerzy

Kasy fiskalne Aclas Kasy fiskalne Datecs Urządzenia fiskalne POSNET Emar Urządzenia fiskale Torell